คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ฿185.00
  • ฿169.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อภิรักษ์ สุขเกษม
  • ISBN : 9786160834204
  • Language : thai
  • Number of Pages : 223
  • File Size : 10.08 MB

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับแรงงานหรือช่างที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ (ภาคทฤษฎี) และภาคความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีใบรับรองความรู้ความสามารถ หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เริ่มจาก บทนำ ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร บทที่ 3 การทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ บทที่ 4 การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ บทที่ 5 การขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือสอบกรมราชทัณฑ์ Ebook

฿250.00 ฿179.00

ลงทุนเจ๋งไม่มีเจ๊ง Ebook

฿190.00 ฿139.00

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, ebook, คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14