การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • ฿195.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. อริสรา เสยานนท์
  • ISBN : 9786160828777
  • Language : thai
  • Number of Pages : 265
  • File Size : 28.72 MB

เนื้อหาโดยสังเขป "การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความใจเบื้องต้น เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 15 บท อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้เป็นคู่มือพัฒนาการเรียน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นพื้นฐานอันดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการการท่องเที่ยว บทที่ 2 แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ บทที่ 3 ประเภทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการท่องเที่ยว บทที่ 5 ทฤษฎีสำหรับการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว บทที่ 6 การตลาดท่องเที่ยว บทที่ 7 การเขียนแผนธุรกิจ บทที่ 8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 9 การจัดการด้านการเงิน บทที่ 10 การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และราคา ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ Ebook

฿185.00 ฿130.00

เรื่องเล่าจาก "กัมปนาท" เที่ยว&ทัวร์ตลาดหุ้นทั่วโลก Ebook

฿280.00 ฿199.00

Tags: การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, Se-ed, ซีเอ็ด, ebook

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14