โคตรเชียนฟิสิกส์โควตา เล่ม 3
  • ฿199.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ไพบูลย์ เลิศศรี
  • ISBN : 9786160828678
  • Language : thai
  • Number of Pages : 193
  • File Size : 17.85 MB

เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 3" เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ในชุด "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา" เป็นรูปแบบของหนังสือฟิสิกส์แนวใหม่ ประกอบด้วย แนวโจทย์ที่ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาค ใช้ทำการสอบจริงในปีที่ผ่านๆ มา จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีโจทย์ตัวอย่างข้อสอบจากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง สอดคล้องเนื้อหาอย่างครบถ้วนกับหัวข้อในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉลยข้อสอบด้วยแนวเทคนิคโดยวิธีคิดแบบพื้นฐาน และวิธีคิดลัดอย่างเข้าใจง่ายหลากหลายวิธี พร้อมทั้งแบบทดสอบฝึกฝนเพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญ และช่ำชองในการทำโจทย์ข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว ชนิดที่เรียกว่า "ยาก ไปเป็น ง่าย" สารบัญ เทคนิคลัดชุดที่ 1 กราฟ...ความเร็วกับเวลา...เมื่อวัตถุ เร่ง แล้วหน่วง เทคนิคลัดชุดที่ 2 การหาความต่างศักย์ที่คร่อมตัวเก็บประจุ เทคนิคลัดชุดที่ 3 การหาปริมาณประจุในตัวเก็บประจุที่ต่อในวงจร เทคนิคลัดชุดที่ 4 การหาพลังงานไฟฟ้าสะสมในตัวเก็บประจุที่ต่อในวงจร เทคนิคลัดชุดที่ 5 การหาศักย์ไฟฟ้าหลังแตะกันของตัวนำทรงกลม เทคนิคลัดชุดที่ 6 การหาศักย์ไฟฟ้าหลังแตะกันของตัวเก็บประจุ เทคนิคลัดชุดที่ 7 การหาประจุหลังแตะกันของตัวนำทรงกลม เทคนิคลัดชุดที่ 8 การหาประจุหลังแตะกันของตัวเก็บประจุ เทคนิคลัดชุดที่ 9 พลังงานศักย์ไฟฟ้าของระบบ เทคนิคลัดชุดที่ 10 การเปรียบเทียบความต้านทานของวัสดุที่มีรูปร่าง ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โคตรเซียนฟิสิกส์โควตา เล่ม 1 Ebook

฿250.00 ฿139.00

Tags: โคตรเชียนฟิสิกส์โควตา, Se-ed, ซีเอ็ด, ebook

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14