ชื่อวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
  • ฿84.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
  • ISBN : 9786160823055
  • Language : thai
  • Number of Pages : 221
  • File Size : 5.85 MB

หนังสือ "การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วย ลักษณะของกิจการผลิตกับกิจการซื้อขายสินค้า การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าแรงงาน การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวดในกิจการผลิต วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและการจัดทำงบต้นทุนการผลิต รวมถึงการปรับปรุงและกระดาษทำการเพื่อการจัดทำงบการเงิน โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 ลักษณะของกิจการผลิตกับกิจการซื้อขายสินค้า บทที่ 2 การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ บทที่ 3 การบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าแรงงาน บทที่ 4 การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต บทที่ 5 การบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวดในกิจการผลิต บทที่ 6 วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและการจัดทำงบต้นทุนการผลิต บทที่ 7 การปรับปรุง และกระดาษทำการเพื่อการจัดทำงบการเงิน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือน Ebook

฿220.00 ฿159.00

ธรรมะกับการลงทุน Ebook

฿250.00

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, ebook, ชื่อวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14