การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino
  • ฿180.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประภาส พุ่มพวง
  • ISBN : 9786160831449
  • Language : thai
  • Number of Pages : 217
  • File Size : 7.74 MB

การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino เรียนรู้ชนิดต่าง ๆ ของบาร์ด Arduino ก่อนการใช้งานจริง เพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรมจริง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน ประภาส พุ่มพวง เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งใช้ประกอบการเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ในการประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงานหรือการแข่งขันหุ่นยนต์ ในระดับอาชีวศึกษาใช้ประกอบการจัดทำโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และในระดับปริญญาตรีใช้ประกอบการจัดทำโครงงานเพื่อการวิจัยในการศึกษา โดยจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งที่ง่าย เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ (Arduino) ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ จนถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน โดยการรวบรวมจากเอกสารอ้างอิงและประสบการณ์จากผู้จัดทำที่ได้ปฏิบัติมา เนื้อหาประกอบด้วย บทนำ โปรแกรมอาดุยโน่ ไอดีอี การเขียนโปรแกรม การจำลองการทำงาน การประยุกต์ใช้งาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมแล็บวิว และการประยุกต์ใช้โปรแกรมแอปอินเวนเตอร์ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 โปรแกรมอาร์ดุยโน่ ไอดีอี บทที่ 3 การเขียนโปรแกรม บทที่ 4 การจำลองการทำงาน บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน บทที่ 6 การประยุกต์ใช้โปรแกรมแลบวิว บทที่ 7 การประยุกต์ใช้โปรแกรมแอปอินเวนเตอร์ 2

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino Ebook

฿180.00 ฿129.00

การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWork Ebook

฿120.00 ฿89.00

Tags: คอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, SE-ED, Textbook, ebook, bookcaze

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14