การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน
  • ฿320.00
  • ฿225.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศ.ดร. ฐาปนา บุญหล้า,นงลักษณ์ นิมิตรภูวดล
  • ISBN : 9786160810697
  • Language : thai
  • Number of Pages : 395
  • File Size : 5.11 MB

การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในกระบวนการออกแบบ การวางแผน การจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ การบริการลูกค้า... ผู้เขียน ศ.ดร. ฐาปนา บุญหล้า,นงลักษณ์ นิมิตรภูวดล "การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน" เล่มนี้ มุ่งเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกระบวนการออกแบบ การวางแผน การจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ การบริการลูกค้า การเงิน ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศฉบับใหม่ (Incoterms 2010) นำเสนอพร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และกรณีศึกษา ที่ไม่เพียงเหมาะสมกับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทเท่านั้น หากยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก พนักงาน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 เกริ่นนำ : โลจิสติกส์ บทที่ 2 การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยโลจิสติกส์ บทที่ 3 กลยุทธ์ช่องทางโลจิสติกส์ บทที่ 4 การวางแผนโลจิสติกส์ บทที่ 5 การจัดการการจัดหา บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงคลัง บทที่ 7 การจัดการคลังสินค้า บทที่ 8 การจัดการการขนส่ง บทที่ 9 Incoterms 2010 ในโลจิสติกส์ บทที่ 10 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ บทที่ 11 พื้นฐานการนำเข้าและส่งออก ภาคผนวก คำนิยม An investment in knowledge always pays the best in interest - การลงทุนเรื่องความรู้ มักได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดเสมอ -- เบญจามิน แฟรงคลิน --

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เศรษฐศาสตร์การจัดการ : Managerial Economics Ebook

฿250.00 ฿179.00

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Ebook

฿195.00 ฿140.00

Tags: การจัดการ, โลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, คลังสินค้า, สินค้าคงคลัง, ebook, bookcaze, se-ed, การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14