การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
  • ฿250.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ฐิติรัตน์ มีมาก, ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ,คมกฤช ปิติฤกษ์
  • ISBN : 9789742127824
  • Language : thai
  • Number of Pages : 456
  • File Size : 47.71 MB

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม นำเสนอวิธีการดำเนินธุรกิจ ในขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงการเติบโตของธุรกิจ สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจ SMEs ทั่วไป ผู้เขียน ดร. ฐิติรัตน์ มีมาก, ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ,คมกฤช ปิติฤกษ์ นำเสนอวิธีการดำเนินธุรกิจในขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงการเติบโตของธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจ SMEs ทั่วไป รวมถึงนำไปใช้ประกอบการเรียนในวิชาบริหารธุรกิจ หนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้ความรู้และวิธีการที่ถูกต้องเพื่อจัดการกับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้เขียนใช้คำอธิบายที่เป็นวิชาการแต่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย พร้อมกับมีตัวอย่าง รูปภาพประกอบคำอธิบาย และตารางประกอบทั้งเล่ม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้สนใจทั่วไป สารบัญ บทที่ 1 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ บทที่ 3 การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม บทที่ 4 รูปแบบของการประกอบธุรกิจ บทที่ 5 การเลือกวิธีการดำเนินธุรกิจ บทที่ 6 แผนธุรกิจ บทที่ 7 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ บทที่ 8 การจัดโครงสร้างองค์กร บทที่ 9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 10 การวิเคราะห์และการวางแผนทางการตลาด ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management Ebook

฿250.00 ฿179.00

ธุรกิจเครือข่ายรวยได้ถ้าทำเป็น Ebook

฿160.00 ฿115.00

Tags: การตลาด, งบการเงิน, การบริหารธุรกิจ, SMEs, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14