ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์
  • ฿250.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : วิวัฒน์ ภัททิยธนี,ประเสริฐ เทียนนิมิตร
  • ISBN : 9786160803255
  • Language : thai
  • Number of Pages : 509
  • File Size : 41.16 MB

ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ผู้เขียน วิวัฒน์ ภัททิยธนี,ประเสริฐ เทียนนิมิตร "ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์" เล่มนี้ กล่าวถึงหลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ในระบบเอสไอ โดยให้แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนตัวอย่างและแบบฝึกหัดอย่างมากมาย รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายเทความร้อนและเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น พร้อมทั้งบรรจุตารางต่างๆ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อสะดวกแก่การนำไปใช้และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สารบัญ บทที่ 1 คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ บทที่ 2 กฏข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ บทที่ 3 สารทำงาน บทที่ 4 เอนโทรปี และกระบวนการก๊าซอุดมคติ บทที่ 5 กฏที่สองและวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ บทที่ 6 วัฏจักรย้อนกลับ บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของความร้อน ภาคผนวก ก. การแปลงหน่วย ภาคผนวก ข. ตารางคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ภาคผนวก ค. แผนภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์

Write a review

Please login or register to review

Tags: เทอร์โมไดนามิกส์สาร, ทำงาน, วัฏจักรย้อนกลับ, ebook, bookcaze, se-ed, ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมโดนามิกส์

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14