การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • ฿200.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
  • ISBN : 9786160800667
  • Language : thai
  • Number of Pages : 303
  • File Size : 34.50 MB

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เขียน ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การจัดการทรัพยากรมนุษย์" ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงงานสัมพันธ์ และอีกหลากหลายเรื่องราว โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 ภาพรวมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 4 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร บทที่ 5 การเริ่มต้นงาน บทที่ 6 การฝึกอบรม บทที่ 7 การพัฒนาอาชีพ บทที่ 8 ตำแหน่งงาน บทที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน บทที่ 10 ค่าตอบแทน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ Ebook

฿170.00 ฿119.00

Tags: การจัดการ, บุคลากร, ทรัพยากรมนุษย์, การบริหารจัดการ, ebook, bookcaze, se-ed, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14