พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
  • ฿180.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ศิริชัย ต่อสกุล,อนุชา วัฒนาภา
  • ISBN : 9786160802036
  • Language : thai
  • Number of Pages : 364
  • File Size : 23.91 MB

พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ผู้เขียน ดร. ศิริชัย ต่อสกุล,อนุชา วัฒนาภา ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ" ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะ คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานขึ้นรูปโลหะ และไตรโบโลยี ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตร ปวช. ปวส. และวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนวิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ สารบัญ บทที่ 1 พื้นฐานการขึ้นรูปโลหะ บทที่ 2 สมบัติเชิงกลของโลหะ บทที่ 3 การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ บทที่ 4 การขึ้นรูปโลหะก้อน บทที่ 5 การขึ้นรูปโลหะแผ่น บทที่ 6 การขึ้นรูปโลหะแบบพิเศษ บทที่ 7 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานขึ้นรูปโลหะ บทที่ 8 ไตรโบโลยี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โลหะวิทยา รหัสวิชา310-0111 Ebook

฿185.00 ฿129.00

Tags: เทคโนโลยี, โลหะ, วิศวกรรม, แม่พิมพ์โลหะ, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14