คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.)
  • ฿75.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เอกชัย รัตนโน
  • ISBN : 9786160834594
  • Language : thai
  • Number of Pages : 152
  • File Size : 19.29 MB

คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน หาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เนื้อหาประกอบไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานระบบจำนวนจริง เศษส่วนและทศนิยม มาตราส่วนและร้อยละ พื้นฐานตรีโกณมิติ การแก้สมการอย่างง่าย การแปลงหน่วยน้ำหนัก และบทสุดท้ายเรื่องระยะ พื้นที่ ปริมาตร โดยนอกจากจะใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้างโดยตรงแล้ว ยังสามารถเป็นคู่มือนายช่างหรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รวมถึงอาจใช้อ่านประกอบในการสอบ ภาค ก. ในหมวดคณิตศาสตร์เพื่อเข้ารับราชการได้อีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 พื้นฐานจำนวนจริง (Real Number Basic) บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม (Fraction and Decimal) บทที่ 3 มาตราส่วนและร้อยละ (Scale and Percent) บทที่ 4 พื้นฐานตรีโกณมิติ (Trigonometry Basic) บทที่ 5 การแก้สมการอย่างง่าย (Equation Easy Solving) บทที่ 6 การแปลงหน่วยน้ำหนัก (Bulk Unit Weight Conversion) บทที่ 7 ระยะ พื้นที่ และปริมาตร (Space Area Volume)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿89.00

Tags: คณิตศาสตร์, การศึกษา, การสอนคู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed, คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14