คณิตศาสตร์เครื่องกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20110-2011) มีแผน+เฉลย
  • ฿95.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160834655
  • Language : thai
  • Number of Pages : 246
  • File Size : 7.94 MB

คณิตศาสตร์เครื่องกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20110-2011) มีแผน+เฉลย หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล มีเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก พิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบส่งกำลังด้วยสายพานและเฟือง เวลางานกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน อัตราเรียว เกลียว ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์เครื่องกล กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle Material) บทที่ 2 วัสดุรูปทรง สี่เหลี่ยม (Square Material) บทที่ 3 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon Material) บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี (Sphere and Ellipsoid Materials) บทที่ 5 อัตราส่วนตรีดกณมิติ (Trigonometric Ratio) บทที่ 6 ค่าพิกัดความเชื่อ (Tolerance) บทที่ 7 ความรอบเร็ว ความเร็วขอบ และความเร็วตัด (Rotational Speed Surface Speed And Cutting Speed) บทที่ 8 อัตราทดของระบบส่งกำลัง (Ratio of Transmission System) บทที่ 9 เรียวเครื่องจักร (Machine Taper) บทที่ 10 ระบบเกลียว (Thread System)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007 Ebook

฿82.00

Tags: คณิตศาสตร์, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, วิศวกรรมเครื่องกล, คณิตศาสตร์เครื่องกล, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14