การพัฒนาองค์การ
  • ฿195.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
  • ISBN : 9786160822294
  • Language : thai
  • Number of Pages : 299
  • File Size : 9.68 MB

การพัฒนาองค์การ แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาองค์การ ทันสมัย และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์โลก ผู้เขียน ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล "การพัฒนาองค์การ" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยได้มีการเรียบเรียงให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ สภาพแวดล้อมของการบริหารกับการพัฒนาองค์การ เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ ไปจนถึงแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาองค์การ และอีกหลายเรื่องราวน่าสนใจ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมความรู้ด้านบริหารจัดการ และช่วยเสริมสร้างความรู้ การนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงาน และบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 ความหมายและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ บทที่ 3 องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาองค์การ บทที่ 4 สภาพแวดล้อมของการบริหารกับการพัฒนา บทที่ 5 การตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ บทที่ 6 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างบุคคล บทที่ 7 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับกลุ่ม บทที่ 8 เทคนิคการพั ฒนาองค์การระดับองค์การ บทที่ 9 เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ บทที่ 10 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การ บทที่ 11 การประเมินผลการพัฒนาองค์การ บทที่ 12 ความสำเร็จและปัญหาของการพัฒนาองค์การ บทที่ 13 แนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาองค์การ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development Ebook

฿160.00 ฿119.00

เพิ่มกำลังทรัพย์ด้วยพลังสุข Ebook

฿135.00 ฿95.00

อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม Ebook

฿150.00 ฿110.00

Tags: การจัดการองค์กร, การพัฒนาองค์การ, แนวความคิดใหม่, ในการพัฒนาองค์การ, ทันสมัย, bookcaze, ebook

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14