การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management
  • ฿280.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
  • ISBN : 9786160813384
  • Language : thai
  • Number of Pages : 418
  • File Size : 8.63 MB

การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อมธุรกิจโทรคมนาคมและไอซีที การสื่อสารโทรคมนาคมประยุกต์ การจัดการโครงการโทรคมนาคม เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม การกำกับดูแลของภาครัฐ การจัดการโทรคมนาคม และไอซีทีประยุกต์ หลักการจัดการ แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ เครื่องมือวิเคราะห์ในการจัดทำกลยุทธ์ และหลักการทำเวิร์กช็อป อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สารบัญ บทที่ 1 สภาพแวดล้อมธุรกิจโทรคมนาคมและไอซีที บทที่ 2 การติดต่อสื่อสารเกิดขี้นในระบบสื่อสารโทรคมนาคมอย่างไร บทที่ 3 การจัดการระบบสื่อสารโทรคมนาคม บทที่ 4 การจัดการโครงการสื่อสารโทรคมนาคม บทที่ 5 เศรษฐศาสตร์สื่อสารโทรคมนาคม บทที่ 6 การกำกับดูแลของภาครัฐ บทที่ 7 หลักการจัดการ บทที่ 8 แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ บทที่ 9 หลักการทำเวิร์กช็อป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ความปลอดภัยในงานอาชีพ Ebook

฿150.00 ฿101.00

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 Ebook

฿190.00 ฿139.00

Tags: การจัดการ, อุตสาหกรรม, ไอซีที, โทรคมนาคม, bookcaze, se-ed, skybook

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14