คู่มืองานเหล็ก
  • ฿270.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสิทธิ์ เวียงแก้ว,ฉัตรชัย ลาภรังสีรัตน์
  • ISBN : 9786160812189
  • Language : thai
  • Number of Pages : 176
  • File Size : 24.86 MB

คู่มืองานเหล็ก : Steel Quick Reference เหมาะสำหรับผู้รับเหมา ห้างร้าน วิศวกร ช่าง อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรม เพื่อใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการซื้อ-ขาย ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาด้าน Structural Steel ผู้เขียน ประสิทธิ์ เวียงแก้ว,ฉัตรชัย ลาภรังสีรัตน์ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเหล็ก เช่น การซื้อ-ขาย การคำนวณน้ำหนัก การคำนวณพื้นที่ผิวสำหรับงานทาสี หรือการคำนวณความแข็งแรงเชิงวิศวกรรม เป็นต้น ให้ได้มีข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รวมเนื้อหาไว้อย่างมีระบบเป็นรูปเล่ม มีความทันสมัย มีความหลากหลาย หยิบใช้งานค้นคว้าอ้างอิงได้ทันที ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กทั้งที่ผลิตตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแถบยุโรป ทั้งนี้ได้แจกแจงรายละเอียดมาตรฐานเหล็กแต่ละรูปพรรณในการกำหนดรูปร่าง ขนาด มิติ น้ำหนักโมเมนต์ ความเฉื่อย โมดูลัสภาคตัด รัศมีไจเรชัน สำหรับในเรื่องมาตรฐานของวัสดุก็ได้แจกแจงรายละเอียดของส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัติทางกล ค่าความเค้นที่ยอมให้เกิดในเนื้อเหล็ก ตลอดจนคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเสริมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น สารบัญ Chapter 1 เหล็กรูปพรรณในประเทศ Chapter 2 เหล็กรูปพรรณ ASTM Chapter 3 เหล็กรูปพรรณ Europe Chapter 4 ท่อเหล็กกล้า Chapter 5 มาตรฐานวัสดุเหล็กกล้า Chapter 6 คณิตศาสตร์และการคำนวณทางวิศวกรรม Chapter 7 การเชื่อมโลหะ Chapter 8 แผ่นเกรตติ้งเหล็กกล้า Chapter 9 การทาสี Chapter 10 ตารางเปรียบเทียบหน่วยวัดทางวิศวกรรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Ebook

฿380.00 ฿309.00

คู่มืองานเหล็ก Ebook

฿270.00

เทคโนโลยีดีเซล (จำนง, อุดม) Ebook

฿110.00 ฿79.00

Tags: เหล็กวิศวกรรม, อุตสาหกรรม, งานเหล็ก, คู่มืองานเหล็ก, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14