การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน VibrationAnalysis
  • ฿295.00
  • ฿210.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง,สุชญาน หรรษสุข
  • ISBN : 9789742125905
  • Language : thai
  • Number of Pages : 286
  • File Size : 7.95 MB

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน Vibration Analysis การใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะวิเคราะห์หาปัญหา ผู้เขียน ประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง,สุชญาน หรรษสุข การสั่นสะเทือนในเครื่องจักรกลนั้น ถือได้ว่าเป็นภาระอีกชนิดหนึ่งของชิ้นส่วนในระบบ ซึ่งจะทำให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องจักรกลรับภาระมากขึ้น เป็นสาเหตุที่จะทำให้เครื่องจักรกลนั้นมีอายุการใช้งานที่ลดลง ดังนั้นการหาวิธีลดการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรกล โดยการใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะวิเคราะห์หาปัญหา และเพื่อเป็นการติดตามสภาพของเครื่องจักรกลในขณะที่กำลังทำงาน ทำให้สามารถป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลได้ และเป็นการเพิ่มความมั่งคงและความน่าเชื่อถือให้กับระบบการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลลงได้ สารบัญ บทที่ 1 หลักการบำรุงรักษาเบื้องต้น บทที่ 2 การบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามภาพ บทที่ 3 ความสัมพันธ์ของการบำรุงรักษากับการวิเคราะการสั่นสะเทือน บทที่ 4 ทฤษฏีการสั่นสะเทือนเบื้องต้น บทที่ 5 การแปลงสัญญาณฟูเรียร์แบบเร็ว บทที่ 6 หัววัดการสั่นสะเทือน บทที่ 7 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนและซอฟต์แวร์ บทที่ 8 เทคนิคการวัดและมาตรฐานการสั่นสะเทือน บทที่ 9 เทคนิคการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน บทที่ 10 การวิเคราะห์ความบกพร่องของเครื่องจักรกลและกรณีศึกษา บทที่ 11 การปรับดุลยภาพในเครื่องจักกล

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 Ebook

฿190.00 ฿139.00

Tags: อุตสาหกรรม, เครื่องจักรกล, การสั่นสะเทือน, การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน, ประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง, สุชญาน หรรษสุข, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14