งานบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง
  • ฿230.00
  • ฿160.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
  • ISBN : 9742122768
  • Language : thai
  • Number of Pages : 360
  • File Size : 7.15 MB

การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การแนะนำลักษณะของงานก่อสร้างทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างและเครื่องจักรกล การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีต่างๆ ฯลฯ ผู้เขียน รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล เนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การแนะนำลักษณะของงานก่อสร้างทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างและเครื่องจักรกล การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีต่างๆ การปรับแก้และเร่งรัดแผนงาน วิธีการควบคุมคุณภาพ และรายงานผลความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สัญาแรยการประกอบงานก่อสร้าง และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้รวบรวม ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่มีใช้ปฏิบัติกันจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมต่อไป สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 โครงสร้างและภาระหน้าที่ขององค์กรก่อสร้าง บทที่ 3 ทรัพยากรในงานก่อสร้าง บทที่ 4 การวางแผนงานก่อสร้าง บทที่ 5 การวางแผนแบบตารางเวลา บทที่ 6 การวางแผนงานแบบสายงานวิกฤต บทที่ 7 การปรับแก้แผนงานและการเร่งงาน บทที่ 8 การวางแผนงานระบบเทคนิค PERT บทที่ 9 การควบคุมวัสดุก่อสร้างในงานภาคสนาม บทที่ 10 การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า บทที่ 11 การควบคุมคุณภาคงานก่อสร้าง บทที่ 12 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง บทที่ 13 เทคนิคการลดต้นทุน เทคนิคการก่อสร้างและการใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง บทที่ 14 สัญญางานและรายการประกอบงานก่อสร้าง บทที่ 15 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ความน่าจะเป็นและสถิติ Ebook

฿185.00

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Ebook

฿195.00 ฿140.00

จิตวิทยาการบริการ Ebook

฿180.00 ฿130.00

งานบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง Ebook

฿230.00 ฿160.00

222 ข้อคิดพิชิตทางรวย Ebook

฿180.00 ฿125.00

การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง Ebook

฿240.00 ฿165.00

Tags: วิศวกรรมก่อสร้าง, งานบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14