งานเครื่องยนต์เล็ก
  • ฿130.00
  • ฿95.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ภาณุวัฒน์ จงวัฒนาพรชัย,ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9745345636
  • Language : thai
  • Number of Pages : 222
  • File Size : 30.69 MB

งานเครื่องยนต์เล็ก รวมใบงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาและบริการเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2 จังหวะ... ผู้เขียน ภาณุวัฒน์ จงวัฒนาพรชัย,ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ รวบรวมใบงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาและบริการเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2 จังหวะ, เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ และเครื่องยนต์เล็กดีเซลไว้ทั้งหมด ได้แก่ ระบบสตาร์ต ระบบระบายความร้อน ระบบจุดระเบิด ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมความเร็ว และการตรวจสภาพชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยจุดประสงค์ ขั้นตอน และผลสรุปจากการปฏิบัติงาน สารบัญ หน่วยที่ 1 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2 จังหวะ ใบงานที่ 1.1 การตรวจสภาพและบริการเครื่องยนต์ก่อนใช้และตามกำหนดเวลา ใบงานที่ 1.2 การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการระบบสตาร์ต ระบบระบายความร้อน และระบบจุดระเบิด ใบงานที่ 1.3 การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบควบคุมความเร็ว ใบงานที่ 1.4 การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการชิ้นส่วนต่างๆ หน่วยที่ 2 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ ใบงานที่ 2.1 การตรวจสภาพและบริการเครื่องยนต์ก่อนใช้และตามกำหนดเวลา ใบงานที่ 2.2 การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการระบบสตาร์ต ระบบระบายความร้อน และระบบจุดระเบิด ใบงานที่ 2.3 การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการชิ้นส่วนของระบบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบควบคุมความเร็ว ใบงานที่ 2.4 การถอด-ประกอบและการตรวจสภาพชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล หน่วยที่ 3 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กดีเซล ใบงานที่ 3.1 การบริการเครื่องยนต์ก่อนใช้และตามกำหนดเวลา ใบงานที่ 3.2 การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการ ระบบระบายความร้อนและระบบหล่อลื่น ใบงานที่ 3.3 การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง และการปรับตั้งจุดฉีด ใบงานที่ 3.4 การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการหัวฉีด และการปรับตั้งหัวฉีด ใบงานที่ 3.5 การถอด-ประกอบชุดเฟืองสตาร์ตและชุดกลไกกาวานา และการปรับตั้งความเร็วรอบ ใบงานที่ 3.6 การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการฝาสูบและชุดลิ้น ใบงานที่ 3.7 การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการชุดลูกสูบและปลอกลูกสูบ และการจัดปากแหวน ใบงานที่ 3.8 การถอด-ประกอบ และการตรวจสภาพ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

งานส่งกำลังรถยนต์ Ebook

฿255.00 ฿180.00

งานเครื่องยนต์เล็ก Ebook

฿130.00 ฿95.00

งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿85.00

งานเครื่องยนต์ดีเซล Ebook

฿160.00 ฿119.00

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00 ฿250.00

งานบำรุงรักษารถยนต์ Ebook

฿125.00 ฿90.00

Tags: ช่างยนต์เครื่องยนต์, ebook. bookcaze, งานเครื่องยนต์เล็ก, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14