ทฤษฏีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ (เล่ม 2)
  • ฿245.00
  • ฿170.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญชัด เนติศักดิ์
  • ISBN : 9745343439
  • Language : thai
  • Number of Pages : 464
  • File Size : 7.46 MB

ทฤษฏีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ (เล่ม 2) นี้มีเนื้อหาและข้อมูลประกอบที่ทันสมัย ครอบคลุมเรื่องราวของเครื่องรับโทรทัศน์สีทุกระบบ ทั้งภาคหฤษฎีและปฏิบัติ เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์สีชั้นสูง เนื้อหาเป็นเรื่องของโทรทัศน์สีแอนะล็อกที่ใช้วิธีควบคุมและจัดการด้วยสัญญาณดิจิตอลและระบบไมโครคอมพิวเตอร์ เริ่มจากทฤษฏีแสงสีในเครื่องรับโทรทัศน์ สัญญาณการส่ง และมาตรฐานระบบโทรทัศน์ทั่วโลก เจาะลพึกกระบวนการดิจิตอลและระบบไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมและจัดการโทรทัศน์แอนะล็อก การควบคุมดูแลผ่านบัส I2C การแสดงผลภาพจอกว้าง 16:9 โทรทัศน์จอแบน การแสดงผลด้วยจอพลาสมา โทรทัศน์ระบบรวมระบบ NTSC/PAL/SECAM ระบบแสกนภาพ 100/120 Hz สารบัญ บทที่ 1 สีแสงที่ใช้ในเครื่องรับโทรทัศน์ บทที่ 2 สัญญาณและการส่งโทรทัศน์สี บทที่ 3 มาตรฐานและระบบโทรทัศน์สี บทที่ 4 กระบวนการดิจิตอล บทที่ 5 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ในเครื่องรับโทรทัศน์ บทที่ 6 บล็อกไดอะแกรมและการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์สี บทที่ 7 หลอดภาพสีและการควบคุมลำอิเล็กตรอน บทที่ 8 การเตรียมสัญญาณภาพสี RGB บทที่ 9 การขยายสัญญาณภาพสี RGB และการรับหลอดภาพ ภาคผนวก ก. วงจรเครื่องรับโทรทัศน์สีแบบรวมระบบ PAL / NTSC / SECAM ภาคผนวก ข. มาตรฐานระบบโทรทัศน์และความถี่ เฉลยคำถมท้ายบท บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วัสดุช่างอุตสาหกรรม Ebook

฿160.00 ฿115.00

ทฤษฏีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ (เล่ม 2) Ebook

฿245.00 ฿170.00

ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 3 Ebook

฿175.00 ฿120.00

ทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 1 Ebook

฿198.00 ฿140.00

Tags: โทรทัศน์, เครื่องรับโทรทัศน์, หลอดภาพสัญญาณ, ภาพระบบโทรทัศน์สี, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14