งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)
  • ฿250.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160813933
  • Language : thai
  • Number of Pages : 480
  • File Size : 42.43 MB

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book) เป็นวิชาชีพพื้นฐานประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่แผนกวิชาช่างต่างๆ ต้องศึกษา โดยเป็นการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล "งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)" ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนังสือตำราเรียนระดับ ปวช. รหัสวิชา 2100 - 1006 งานไฟฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เหมาะกับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะประกอบด้วยแผงสวิตช์ แผงจ่ายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้า เป็นต้น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เทอร์มิสเตอร์ ผลึกแร่ เซลล์เหนี่ยวนำด้วยแสง ไอซี เครื่องมือและเครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จัดทำเป็นแบบ 2 ภาษาคือ มีเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย และแปลงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถทำความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับสมาชิกอาเซียนชาติอื่นๆ ที่ใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลักและเป็นภาษาสากลได้ สารบัญ บทที่ 1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า บทที่ 2 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น บทที่ 3 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 4 เครื่องมืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 5 เครื่องมือวัดงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 6 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น บทที่ 7 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง บทที่ 8 อุปกรณ์ไฟฟ้า บทที่ 9 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อลงดิน บทที่ 10 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น บทที่ 11 การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก บทที่ 12 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ บทที่ 13 ไมโครโฟน ลำโพง รีเลย์ หม้อแปลง โปรโตบอร์ด และสตริปบอร์ด บทที่ 14 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ บทที่ 15 ขั้วต่อสายไฟฟ้า

Write a review

Please login or register to review
Related Products
อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า Ebook

฿250.00 ฿175.00

งานไฟฟ้ายานยนต์ Ebook

฿280.00 ฿199.00

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book) Ebook

฿250.00 ฿250.00

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006) Ebook

฿77.00 ฿77.00

Tags: คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, Bilingual Book, Basic Electrical, Electronics, สองภาษา, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14