คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ฿280.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ว่าที่ ร.ต.ดร. ภาณุพงศ์ ศิริ, ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ,จำนรรจ์ แสงฉ่ำ
  • ISBN : 9786160825080
  • Language : thai
  • Number of Pages : 417
  • File Size : 9.81 MB

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมความรู้ด้านนโยบายและแผน สอบได้ทุกกระทรวง กรม และท้องถิ่น (อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ฯลฯ) พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย ผู้เขียน ว่าที่ ร.ต.ดร. ภาณุพงศ์ ศิริ, ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ,จำนรรจ์ แสงฉ่ำ "คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน" ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอย่างละเอียด โดยอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างและสรุป ช่วยให้เข้าใจง่าย ตลอดจนมีแนวข้อสอบและเฉลย ซึ่งแนะนำเคล็ดลับในการวิเคราะห์คำตอบไว้อย่างละเอียด สามารถใช้สอบได้ทุกกระทรวง กรม รวมถึงสอบท้องถิ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาให้มีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น สารบัญ บทที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ บทที่ 2 ขอบข่ายของการศึกษานโยบายสาธารณะ บทที่ 3 การกำหนดนโยบายสาธารณะ บทที่ 4 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ บทที่ 5 การประเมินนโยบายสาธารณะ บทที่ 6 การวางแผน บทที่ 7 โครงการ บทที่ 8 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ บทที่ 9 นโยบายและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, ebook, bookcaze, se-ed, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14