คู่มือสอบธนาคารของรัฐและเอกชน
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ
  • ISBN : 9786160827794
  • Language : thai
  • Number of Pages : 272
  • File Size : 9.18 MB

คู่มือสอบธนาคารของรัฐและเอกชน เจาะลึก!! เนื้อหาวิชาหลักที่ต้องใช้สอบ วิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการจัดการสมัยใหม่ ข้อสอบเสมือนจริง 200 ข้อ อ่านเข้าใจง่าย ใช้สอบได้เลย ผู้เขียน ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ ธนาคารเป็นองค์กรหลักที่มีภารกิจหรือกิจกรรมโดยตรงกับบริการทางการเงิน ดังนั้นบุคลากรของธนาคารจึงมีความสำคัญที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารนั้นๆ ให้ได้ตามพันธกิจหรือกลยุทธ์ของธนาคารในแต่ละแห่ง ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารจึงมีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง หนังสือเล่มนี้ ผู้แต่งได้รวบรวมความรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น วิชาบัญชีพื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน วิชาการเงิน การธนาคาร และวิชาความรู้การจัดการสมัยใหม่ พร้อมแนวข้อสอบอีก 200 ข้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทบทวนด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการจะสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าธนาคารทั้งของภาครัฐและเอกชน สารบัญ - ความรู้บัญชีเบื้องต้น - ความรู้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น - ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค - ความรู้การเงินการธนาคาร - ความรู้การจัดการการสมัยใหม่ - แนวข้อสอบธนาคารของรัฐและเอกชน - เฉลยข้อสอบธนาคารของรัฐและเอกชน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือสอบภาษาอังกฤษภาค ก.ก.พ. และหน่วยราชการอื่นๆ Ebook

฿270.00 ฿270.00

Tags: คู่มือสอบธนาคารของรัฐและเอกชน, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14