คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย
  • ฿107.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160834600
  • Language : thai
  • Number of Pages : 296
  • File Size : 7.45 MB

"คณิตศาสตร์เครื่องมือกล รหัสวิชา 20102-2005" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัสดุ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ค่าพิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบส่งกำลังด้วยสายพานและเฟือง ระบบเกลียว คำนวณหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์เครื่องมือกล กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle Material) บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม (Square Material) บทที่ 3 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon Material) บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี (Sphere and Ellipsoid Material) บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ (Trigonometric Ratio) บทที่ 6 ค่าพิกัดความเผื่อ ( Tolerance) บทที่ 7 ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ และความเร็วตัด (Rotational Speed Surface Speed and Cutting Speed) บทที่ 8 อัตราทดของระบบกำลังส่ง (Ratio of Transmission System) บทที่ 9 เรียวเครื่องจักร (Machine Taper) บทที่ 10 ระบบเกลียว (Thread System) บทที่ 11 การหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัด และเจียระไน (Calculate Time for Lathing, Shaping, Drilling, Milling and Grinding)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์เครื่องมือกล Ebook

฿150.00 ฿150.00

Tags: คณิตศาสตร์, เครื่องจักรกล, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, เครื่องมือช่าง, ebook, bookcaze, se-ed, คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14