งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)
  • ฿250.00
  • ฿229.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
  • ISBN : 9786160833306
  • Language : thai
  • Number of Pages : 337
  • File Size : 51.26 MB

"งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเล่มกล่าวถึง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบวงจรต่างๆ การทดลองและทดสอบงานพื้นฐานด้านต่างๆ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยในแต่ละบทจะมีสรุปเนื้อหา และแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า บทที่ 2 ทฤษฎีอิเล็กตรอน ตัวนำ กึ่งตัวนำ ฉนวน และความต้านทาน บทที่ 3 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและหน่วยวัดไฟฟ้า บทที่ 4 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น บทที่ 5 อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสัญลักษณ์ บทที่ 6 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและการต่อสายดิน บทที่ 7 ตัวต้านทาน บทที่ 8 ตัวเก็บประจุ บทที่ 9 ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า บทที่ 10 วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 11 เครื่องมือช่างและวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น บทที่ 12 ใบปฏิบัติงาน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatics System) Ebook

฿320.00 ฿229.00

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿230.00 ฿160.00

งานไฟฟ้ารถยนต์ Ebook

฿180.00

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿230.00 ฿169.00

Tags: งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ebook, bookcaze, se-ed, งานไฟฟ้า

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14