ถอดรหัสความคิด เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า
  • ฿150.00
  • ฿110.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
  • ISBN : 9786160801695
  • Language : thai
  • Number of Pages : 199
  • File Size : 34.59 MB

ช่วยให้คุณผู้อ่านฉุกคิดได้ตั้งคำถามให้กับการขับเคลื่อนชีวิต มีความกระตือรือร้น และมีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงแรงบันดาลใจและกำลังใจในการขับเคลื่อนชีวิตได้อย่างมีคุณค่า ผ่านสื่อ "นิทาน" และประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าของบุคคลต่างๆ เหมาะสำหรับนักเรียนเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม นักศึกษาเพื่อเตรียมเสบียงความคิดสู่ชีวิตการทำงาน คุณครูเพื่อการถ่ายทอดแนวความคิดที่มีคุณค่าผ่าน "นิทาน" หรือเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนครอบครัวเพื่อทะนุถนอมความรัก ความอบอุ่น และขับเคลื่อนชีวิตครอบครัวอย่างระมัดระวัง! สารบัญ คุณค่าที่ 1 คุณคน คุณค่าที่ 2 ความใฝ่ฝัน คุณค่าที่ 3 ความคิด คุณค่าที่ 4 ความเชื่อ คุณค่าที่ 5 ความรู้คู่ชีวิต คุณค่าที่ 6 ศักยภาพ คุณค่าที่ 7 เวลา คุณค่าที่ 8 โอกาส คุณค่าที่ 9 ขับเคลื่อนชีวิต คุณค่าที่ 10 โคชและทีม ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
Power of life พลังชีวิต Ebook

฿150.00 ฿100.00

Tags: ถอดรหัสความคิด, เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า, ebook, bookcaze, se-ed, ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14