การจัดการไอทีลอจิสติกส์
  • ฿220.00
  • ฿155.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : วิศิษฏ์ วัฒนานุกูล
  • ISBN : 9789742129637
  • Language : thai
  • Number of Pages : 189
  • File Size : 5.19 MB

พาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการไอทีลอจิสติกส์อย่างละเอียด จากเนื้อหาที่เน้นการปฏิบัติจริงในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารคลังสินค้าและขนส่งด้วยระบบไอที บทบาทของลอจิสติกส์ซัพพลายเชนในยุคอีคอมเมิร์ซ การทำเอาต์ซอร์สงานลอจิสติกส์ซัพพลายเชนกับผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการในระดับต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนในการเลือกซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านลอจิสติกส์ซัพพลายเชน และการบริหารโครงการการอิมพลีเมนต์ระบบให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงกรณีศึกษาการประยุกต์ไอทีลอจิสติกส์ในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ซึ่งอธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักบริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านลอจิสติกส์ ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป สารบัญ บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศกับลอจิสติกส์โลกาภิวัตน์ บทที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารคลังสินค้า บทที่ 3 ระบบบริหารคลังสินค้า บทที่ 4 ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง บทที่ 5 การเลือกไอทีโซลูชั่นเพื่อประยุกต์ใช้ในงานลอจิสติกส์ บทที่ 6 อีลอจิสติกส์กับอีฟูลฟิลล์เมนต์ กุญแจสำคัญของอีคอมเมิร์ซ บทที่ 7 แนวโน้ม โอกาส และอนาคตของอีลอจิสติกส์ บทที่ 8 การบริหารโครงสร้างการติดตั้งและระบบลิจิสติกส์ซัพพลายเซน บทที่ 9 แนวโม้นเทคโนโลยีลอจิสติกส์ซัพพลายเซน บทที่ 10 การบริหารการจัดการซัพพลายเซนแบบบูรณาการ ฯลฯ ข้อมูลเพิ่มเติม จุดเด่น ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงไอทีและด้านลอจิสติกส์มากว่า 30 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำประเทศไทยมากว่า 10 ปี เป็นอาจารย์พิเศษให้กับ ม.รังสิต, ม.เกริก, ม.รามคำแหง และสถาบันลอจิสติกส์แห่งเอเชีย

Write a review

Please login or register to review

Tags: การจัดการไอทีลอจิสติกส์, Logistics, IT, bookcaze, ebook, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14