งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์
  • ฿145.00
  • ฿100.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9745348635
  • Language : thai
  • Number of Pages : 195
  • File Size : 3.10 MB

งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมในเรื่องหลักการและโครงสร้างของเครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง... ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ เป็นหนังสือภาคทฤษฎีและปฎิบัติ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องหลักการและโครงสร้างของเครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบประจุอากาศ ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ตรงตามหลักสูตรระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ ทุกประการ สารบัญ บทที่ 1 โครงสร้างและหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 2 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง บทที่ 3 ระบบประจุอากาศ บทที่ 4 ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 5 ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง บทที่ 6 การจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 7 ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา บทที่ 8 ระบบการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์, ebook, bookcaze, se-ed, electronic

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14