การตลาดธุรกิจบริการ:Service Marketing
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์
  • ISBN : 9786160809905
  • Language : thai
  • Number of Pages : 301
  • File Size : 8.05 MB

ธุรกิจบริการต่างกับธุรกิจที่ขายสินค้า ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลกับสินค้า อาจไม่สามารถนำมาใช้ได้กับธุรกิจบริการ ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจบริการอย่างละเอียดตั้งแต่หลักการพื้นฐานไปจนถึงแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ โดยเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ภาค ภาคที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการ ภาคที่ 2 พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในตลาดบริการ ภาคที่ 3 กลยุทธ์การตลาดบริการ ภาคที่ 4 ส่วนผสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ และภาคที่ 5 การปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพในการบริการใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และมีตัวอย่างประกอบในเกือบทุกประเด็น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารการตลาด : Marketing Management Ebook

฿195.00 ฿140.00

Tags: การตลาดธุรกิจบริการ:Service Marketing, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14