พื้นฐานทางช่าง
  • ฿220.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์
  • ISBN : 9786160823338
  • Language : thai
  • Number of Pages : 381
  • File Size : 8.70 MB

พื้นฐานทางช่าง เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา ผู้เขียน ผศ. ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์ "พื้นฐานช่าง" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานทางช่างที่สำคัญมากสำหรับช่าง นายช่าง หรือวิศวกร ช่างฝึกหัดในโรงงาน นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพื่อเป็นช่างหรือวิศวกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับงานช่าง จะได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางช่างที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ทำงานได้เร็วและไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับทั้งเครื่องมือและชิ้นงาน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สำหรับหนึ่งภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้เป็นตำราเรียนของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. การสอนลูกมือช่างหรือช่างฝึกหัดในโรงงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในงานช่าง เพื่อให้ได้รับความรู้พื้นฐานทางช่างอย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป สารบัญ บทที่ 1 บทนำ (Introduction) บทที่ 2 วัสดุช่างพื้นฐาน (Basic Engineering Materials) บทที่ 3 เครื่องมือช่างและเครื่องจักรกลพื้นฐาน (Basic Hand Tools and Machines) บทที่ 4 การวัดและการตรวจสอบ (Measurements and Inspections) บทที่ 5 การหมายงาน (Marking Out or Layout) บทที่ 6 การปรับแต่ง (Fitting) บทที่ 7 การกลึง (Turning) บทที่ 8 การกัด (Milling) บทที่ 9 การไส (Shaping) บทที่ 10 งานโลหะแผ่นบางและการเขียนแบบแผ่นคลี่ บทที่ 11 การเชื่อม การเชื่อมประสาน และการบัดกรี (Welding, Brazing and Soldering) บทที่ 12 การเจียระไน (Grinding)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (ปกเทา) Ebook

฿160.00 ฿119.00

Tags: ช่างอุตสาหกรรม, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, วิชาช่างอุตสาหกรรม, se-ed, bookcaze, ebook

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14