กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง
  • ฿220.00
  • ฿149.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์
  • ISBN : 9789742129873
  • Language : thai
  • Number of Pages : 328
  • File Size : 67.96 MB

กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง เพื่อความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้เขียน ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ รวบรวมความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ เนื้อหาในเล่ม กล่าวถึงรายละเอียดของอาหาร สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหารที่แพทย์และพยาบาลแนะนำ อาหารมีประโยชน์ อาหารที่ควรงดหรือหลีกเลี่ยง อาหารที่เหมาะกับภาวะอาการต่างๆ ของผู้ป่วย อาหารในแต่ละช่วงของการรักษาด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งวิธีการเพิ่มความอยากอาหารให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วย และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง สารบัญ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร - ประเภทอาหารตามแพทย์/พยาบาลแนะนำ - อาหารที่เหมาะสมกับภาวะอาการต่างๆ สำหรับผู้ป่วย - อาหารในกลุ่มโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และโรคไต - คำแนะนำสำหรับการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ - อาหารสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุ - อาหารสำหรับผู้ป่วยในแต่ละช่วงการรักษา - อาหารสำหรับผู้ป่วยในระหว่างการรักษาและอาหารในโรคมะเร็ง - วิธีเพิ่มความอยากอาหาร/เพิ่มการบริโภค หรือการบริโภคในภาวะเบื่ออาหาร ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เขียน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ ผู้เขียนหนังสือ "อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข"

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กินเป็นไม่เป็นมะเร็ง Ebook

฿120.00 ฿89.00

จากมะเร็งอย่างเป็นสุข Ebook

฿155.00 ฿109.00

Tags: ebook, bookcaze, กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ ผู้เขียนหนังสือ "อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข"

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14