ใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อหายจากมะเร็ง
  • ฿160.00
  • ฿109.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์
  • ISBN : 9786160802425
  • Language : thai
  • Number of Pages : 205
  • File Size : 54.60 MB

ใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อหายจากมะเร็ง ข้อปฏิบัติและวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องหลังหายจากโรคมะเร็ง พร้อมแนวทางการรักษาด้วยการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือก ผู้เขียน ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ พบกับวิธีการดูแลผู้ป่วยหลังหายจากโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็น การทำกิจวัตรประจำวัน การดำเนินชีวิตทั้งในบ้านและนอกบ้าน การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกช่วงระยะและทุกคน รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษามะเร็งด้วยการแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มความเข้าใจ ลดความกังวลสงสัย และช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลได้เป็นอย่างดี สารบัญ - อารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง - โรคมะเร็งติดต่อกันได้หรือไม่? - พันธุกรรมของผู้ป่วยโรคมะเร็ง - โรคมะเร็งย้อนกลับเป็นซ้ำและโรคมะเร็งชนิดที่ 2 - การป้องกันการเกิดมะเร็ง - การป้องกันการเกิดผลข้างเคียง/แทรกซ้อนจากการรักษา - ผลกระทบต่อสติปัญญาและความจำจากการเป็นโรคมะเร็ง - การใช้ชีวิตเมื่ออยู่รอดจากโรคมะเร็ง - การแพทย์สนับสนุนและการแพทย์ทางเลือกในโรคมะเร็ง - คำศัพท์การแพทย์ในหนังสือเล่มนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม ผลงานที่ผ่านมาของผู้เขียน 1. อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข 2. กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กินเป็นไม่เป็นมะเร็ง Ebook

฿120.00 ฿89.00

จากมะเร็งอย่างเป็นสุข Ebook

฿155.00 ฿109.00

ใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อหายจากมะเร็ง Ebook

฿160.00 ฿109.00

Tags: ebook, bookcaze, se-ed, ใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อหายจากมะเร็ง

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14