การใช้งานระบบปฏิบัติการ (รหัสวิชา 2128-2002)
  • ฿105.00
  • ฿89.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ISBN : 9786160822607
  • Language : thai
  • Number of Pages : 290
  • File Size : 21.36 MB

การใช้งานระบบปฏิบัติการ (รหัสวิชา 2128-2002) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ "การใช้งานระบบปฏิบัติการ (รหัสวิชา 2128-2002)" เล่มนี้ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาในเล่มเป็นการปูความรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ Windows 8 เรียนรู้ประเภทระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้งานบนเครื่องพีซีและอุปกรณ์พกพา ฝึกฝนทักษะการตั้งค่าต่างๆ ในระบบปฏิบัติการ เป็นต้น โดยอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบที่สามารถปฏิบัติตามได้จริง สารบัญ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ บทที่ 2 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ บทที่ 3 ระบบปฏิบัติการกับการจัดการทรัพยากรระบบ บทที่ 4 ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ บทที่่ 5 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ บทที่ 6 การติดตั้งไดรเวอร์ และงานปรับแต่งพื้นฐาน บทที่ 7 การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 และเทคนิคพื้นฐานที่ควรรู้ บทที่ 8 โปรแกรมยูทิลิตี้ บทที่ 9 การรักษาความปลอดภัยของระบบ

Write a review

Please login or register to review

Tags: การใช้งานระบบปฏิบัติการ (รหัสวิชา 2128-2002), ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14