การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหัสวิชา 2204-2107)
  • ฿90.00
  • ฿79.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์,สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม
  • ISBN : 9786160822621
  • Language : thai
  • Number of Pages : 286
  • File Size : 19.84 MB

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหัสวิชา 2204-2107) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์,สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม "การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหัสวิชา 2204-2107)" เล่มนี้ ถ่ายทอดเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมที่ถูกต้องตามหลักการ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Visual Studio Express 2012 ด้วยภาษา Visual Basic ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมผ่านตัวอย่างในบทเรียน จนกระทั่งสามารถเขียนโปรแกรมได้จริง โดยอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นลาดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก สารบัญ บทที่ 1 พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม บทที่ 2 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Visual Studio Express 2012 บทที่ 3 การออกแบบหน้าจอโดยคอนโทรลพื้นฐาน บทที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น บทที่ 5 คำสั่งควบคุมการทำงาน โครงสร้างการตัดสินใจ บทที่ 6 คำสั่งควบคุมการทำงาน การวนซ้ำเพื่อทำงานเป็นรอบ บทที่ 7 ฟังก์ชัน/คลาสอื่นๆ ที่น่าสนใจ และการตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล บทที่ 8 อาร์เรย์และโปรแกรมย่อย บทที่ 9 การประมาวลผลแฟ้มข้อมูล

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, bookcaze, การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด (รหัสวิชา 2204-2107)

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14