แสงสว่างในสถาปัตยกรรม
  • ฿240.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
  • ISBN : 9786160836307
  • Language : thai
  • Number of Pages : 226
  • File Size : 5.86 MB

"แสงสว่างในสถาปัตยกรรม" เล่มนี้ เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในสาขาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความรู้ด้านแสงสว่างที่จะนำมาใช้กับอาคาร การจัดทำหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา สถาปนิก และวิศวกร รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมในเรื่องแสงสว่างในอาคาร และสามารถประยุกต์ใช้ นอกจากยังช่วยส่งเสริมมาตรฐานที่ดีของการให้แสงสว่างที่จำเป็นต่อความปลอดภัย ความเหมาะสมในการใช้งาน และการเพิ่มความสามารถในการผลิตต่าง ๆ มาตรฐานแสงสว่างในอาคารยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และทำให้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 บทนำทฤษฎีพื้นฐานแสงสว่าง บทที่ 2 แสงธรรมชาติ บทที่ 3 แสงประดิษฐ์ บทที่ 4 การออกแบบแสงสว่างในอาคาร บทที่ 5 การให้แสงสว่างในอาคารประเภทต่าง ๆ

Write a review

Please login or register to review

Tags: สถาปัตยกรรม, วิศวกรรมศาสตร์, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, ความถนัดทางสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ebook, bookcaze, แสงสว่างในสถาปัตยกรรม

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14