การภาษีอากรธุรกิจ
  • ฿250.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. สมคิด บางโม
  • ISBN : 9786160837441
  • Language : thai
  • Number of Pages : 320
  • File Size : 3.78 MB

การภาษีอากรธุรกิจ เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้เขียน รศ. สมคิด บางโม "การภาษีอากรธุรกิจ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการภาษีอากรธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในหลักสูตรการบริหารธุรกิจและการจัดการระดับปริญญาตรี เนื้อหาภายในเล่ม ครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจคือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร ท้ายบทมีกิจกรรมทบทวนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ทดสอบความรู้ของตนเองและเตรียมตัวสอบ อธิบายเนื้อหาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บทที่ 3 การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บทที่ 4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ บทที่ 7 อากรแสตมป์ บทที่ 8 การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร

Write a review

Please login or register to review

Tags: กฎหมายธุรกิจ, คู่มือเรียน, อุดมศึกษา, ภาษีกฎหมาย, ภาษีอากร, กฎหมาย, ระเบียบข้อบังคับ, ebook, bookcaze, อีบุ๊ก

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14