ติวเข้ม! เก็บ 300 คะแนนเต็ม PAT 7.6 บาลี
  • ฿245.00
  • ฿195.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. ระวี จันทร์ส่อง
  • ISBN : 9786160838356
  • Language : thai
  • Number of Pages : 209
  • File Size : 72.16 MB

ติวเข้ม! เก็บ 300 คะแนนเต็ม PAT 7.6 บาลี คู่มือติวสอบ PAT 7.6 บาลี ฉบับเนื้อหาแน่น เก็งข้อสอบแม่น อ่านและทำความเข้าใจได้เอง ไม่ต้องพึ่งติวเตอร์! ในเล่มสรุปเนื้อหาที่จำเป็นต่อการสอบ PAT 7.6 บาลี พร้อมข้อสอบเสมือนและเฉลยละเอียด "ไม่ว่าจะเคยสอบภาษาบาลีมาก่อนหรือไม่ อ่านเล่มนี้แล้ว จะเข้าใจเนื้อหาและทำข้อสอบได้แน่นอน" สารบัญ ตอนที่ 1 อักขรวิธี ตอนที่ 2 สนธิ ตอนที่ 3 นามศัพท์ ตอนที่ 4 กติปยศัพท์ ตอนที่ 5 สังขยา ตอนที่ 6 อัพยยศัพท์ ตอนที่ 7 กริยาอาขยาต ตอนที่ 8 กริยากิตก์ ตอนที่ 9 นามกิตก์ ตอนที่ 10 สมาส ตอนที่ 11 ตัทธิต ตอนที่ 12 อ่านแปลบาลีไทย แนวข้อสอบ - ข้อสอบ PAT 7.6 ภาษาบาลี - เฉลยข้อสอบ

Write a review

Please login or register to review

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, ติวเข้ม! เก็บ 300 คะแนนเต็ม PAT 7.6 บาลี

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14