รู้ทัน ป้องกันเชื้อโรค
  • ฿180.00
  • ฿169.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์
  • ISBN : 9786160833535
  • Language : thai
  • Number of Pages : 233
  • File Size : 7.33 MB

รู้ทัน ป้องกันเชื้อโรค เรียนรู้และป้องกันเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ แบบอ่านเข้าใจง่าย ผู้เขียน ดร. เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ การสรุปบทเรียนวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุลชีววิทยาอาหาร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สุขภิบางและสาธารณสุข และประสบการณ์ทั้งชีวิตของผู้เขียนที่ได้สัมผัสมาทั้งในและต่างประเทศ มาให้คุณได้เข้าใจในรูปแบบที่อ่านง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หากรู้แล้วจะช่วยให้มีสุขภาพ ชีวิต และอนามัยที่ดี เข้าใจเชื้อโรคทั้งหมด ป้องกันตัวจากโรค และนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้ในทุกสาขาอาชีพ ทั้งผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร โรงพยาบาล ร้านเสริมสวย โรงเรียน โรงแรม ที่ทำงาน หรือบ้านพัก แล้วคุณจะมีเพื่อนเป็นจุลินทรีย์อย่างมีความสุข สารบัญ 1 รู้จักเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ 2 ชื่อของจุลินทรีย์ 3 การค้นพบจุลินทรีย์ 4 กลไกของร่างกายในการป้องกันเชื้อโรค 5 การล้างแผล 6 ใส่หน้ากากกันเชื้อโรค 7 สวิตซ์ไฟ พื้นที่เล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค 8 ล้างมือแล้ว สกปรกเหมือนเดิม 9 เชื้อราในอากาศ 10 ต้องนึ่งขวดนมเพื่อฆ่าเชื้อไหม ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review

Tags: การดูแลสุขภาพ, การป้องกันโรค, การดูแลรักษาโรค, ebook, bookcaze, se-ed

line