โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 2
  • ฿199.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ไพบูลย์ เลิศศรี
  • ISBN : 9786160825868
  • Language : thai
  • Number of Pages : 214
  • File Size : 15.50 MB

โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 2 พิชิตวิชาฟิสิกส์ในสนามสอบโควตาด้วยเทคนิควิธีคิดแบบพื้นฐานและวิธีคิดลัดที่หลากหลาย ทำให้ฟิสิกส์ที่ว่า "ยาก" กลายเป็น "ง่ายสุด ๆ" ผู้เขียน ไพบูลย์ เลิศศรี "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 2" มีเนื้อหาต่อจากหนังสือ "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 1" โดยมีรูปแบบเหมือนกัน กล่าวคือ เป็นรูปแบบของหนังสือฟิสิกส์แนวใหม่ ประกอบด้วย แนวโจทย์ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาค รวมทั้งมีโจทย์ตัวอย่างข้อสอบจากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง สอดคล้องเนื้อหาอย่างครบถ้วนกับหัวข้อในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยเฉลยข้อสอบด้วยแนวเทคนิคโดยวิธีคิดแบบพื้นฐาน และวิธีคิดลัด อย่างเข้าใจง่ายหลากหลายวิธี พร้อมทั้งแบบทดสอบฝึกฝน เพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญและช่ำชองในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สารบัญ บทที่ 1 กฎการอนุรักษ์พลังงาน กับการกลิ้ง บทที่ 2 กระจกเว้าหรือเลนส์นูน เมื่อกำลังขยายเท่ากัน บทที่ 3 วัตถุผูกติดกันด้วยเชือก ในแนวดิ่ง บทที่ 4 วัตถุวางชิดติดกัน หรือผูกติดกัน ด้วยเชือกในแนวพื้นเอียง บทที่ 5 กราฟรูปคลื่น ซิมเปิลฮาร์มอนิก บทที่ 6 แรงไฟฟ้าสถิตผสมกับสมดุลสามแรงที่มีมุมฉาก บทที่ 7 ความแตกต่างของระดับความเข้มเสียง บทที่ 8 การเปรียบเทียมความเข้มเสียงเมื่อ P คงที่ บทที่ 9 การเปรียบเทียมระดับความเข้มเสียงเมื่อ P คงที่ บทที่ 10 ประจุเคลื่อนที่ตั้งฉาก กับสนามแม่เหล็ก บทที่ 11 การชนแบบยืดหยุ่น ไม่สูญเสียพลังงาน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โคตรเซียนฟิสิกส์โควตา เล่ม 1 Ebook

฿250.00 ฿139.00

โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 2 Ebook

฿199.00 ฿139.00

แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Ebook

฿295.00 ฿269.00

Tags: วิทยาศาสตร์, ม.ปลาย, คู่มือสอบเข้าอุดมศึกษา, ฟิสิกส์ ม.ปลาย, SE-ED, Test Prep, ข้อสอบและเฉลย, ebook, bookcaze

line