แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • ฿295.00
  • ฿269.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง
  • ISBN : 9786160836239
  • Language : thai
  • Number of Pages : 224
  • File Size : 18.05 MB

แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับวัยอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษา พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานในหมวดต่างๆ ผู้เขียน นภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง "แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ เลือกคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กๆ ควรรู้ไว้กว่า 700 คำศัพท์ แบ่งเป็น 20 หมวด เหมาะสำหรับวัยอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา พร้อมมีภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส เพื่อให้เกิดการจดจำความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นกว่าเดิม สารบัญ - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดผลไม้ (Fruit vocabulary) - แบบฝึกหัดคำศัพท์มวดผักและธัญพืช (vegetable and Grains vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดสัตว์ (Animals vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดสถานที่ (Places vocabulary) - แบบฝักหัดคำศัพท์หมวดห้องต่างๆ และบริเวณบ้าน (Rooms and Areas of a House vocabulary) - แบบฝักหัดคำศัพท์หมวดยานพาหนะ (Vehicles vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดสิ่งของเรื่องใช้ (Appliances vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดอาชีพ (Occupation vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดอาหาร (Food vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดเครื่องแต่งกาย (Clothes vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดร่างกาย (Part of Body vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์คำศัพท์หมวดธรรมชาติ (Nature vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดคำบุพบท (Preposition vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดคำกิริยา (Verbs vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดคำสีสัน (Color vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดรูปทรงเรขาคณิต (Geometry vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดวัน (Daily vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดเดือน (Month vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดระยะเวลา (Time length vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดครอบครัว (Family vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดจำนวนเลข (Number vocabulary) - แบบฝักหัดจับคู่คำศัพท์หมวดสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ (Math Symbols vocabulary) - เฉลยแบบฝึกหัด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 2 Ebook

฿199.00 ฿139.00

English Grammar ไวยากรณ์ระดับประถม ฉบับสมบูรณ์ Ebook

฿420.00 ฿379.00

Grammar Quick ทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภายใน 20 นาที Ebook

฿95.00 ฿58.65

แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Ebook

฿295.00 ฿269.00

สรุปเข้มเทคนิคพิชิต Error Ebook

฿199.00 ฿139.00

สรุปเข้ม Basic Grammar ไวยากรณ์พื้นฐาน Ebook

฿299.00 ฿177.65

Tags: แบบฝึกหัด, ภาษาอังกฤษ, คำศัพท์, ภาษาอังกฤษ, คู่มือ, เรียนประถมศึกษา, ภาษาอังกฤษประถมศึกษา, ebook, se-ed, bookcaze

line