222 ข้อคิดพิชิตทางรวย
  • ฿180.00
  • ฿125.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย
  • ISBN : 9742124418
  • Language : thai
  • Number of Pages : 253
  • File Size : 29.38 MB

222 ข้อคิดพิชิตทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา ให้ความรู้แก่คนทำงานทั่วไป ผู้ที่กำลังหางาน หรือผู้ว่างงานซึ่งต้องการเป็นผู้ประกอบการ อยากพัฒนาตัวเองสู่เถ้าแก่มืออาชีพ ผู้เขียน เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่คนทำงานทั่วไป ผู้ที่กำลังหางาน และผู้ที่ว่างงาน ที่ต้องการเป็นเถ้าแก่ที่อยากพัฒนาตัวเองสู่เถ้าอก่มืออาชีพ ต่อยอดมาจากหนังสือ 202 คิดวิธทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา ตรงที่เทคนิคเทคนิคสู่ความเป็นเถ้าแก่ในมุมมองที่กว้างขึ้น โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่น การเตรียมระบบความคิดและพัฒนาจิตใจเพื่อเป็นเถ้าแก่ บริหารการตลาด บริหารการเงินและการบัญชี บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น พร้อมยกตัวอย่างเถ้าแก่ที่ประสบความสำเร็จจริง เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา หลักการ การประยุกต์ และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง สารบัญ ภาคที่ 1 ยกระดับความคิด ทักษะ และความสามารถ ภาคที่ 2 วิเคราะห์ธุรกิจ ภาคที่ 3 บริหารการผลิต ภาคที่ 4 บริหารการตลาด ภาคที่ 5 บริหารทรัพยากรบุคคล ภาคที่ 6 บริหารการจัดการ ภาคที่ 7 บริหารการเงิน ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง Ebook

฿230.00 ฿160.00

บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชี Ebook

฿165.00 ฿115.00

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ Ebook

฿175.00 ฿125.00

การบริหารมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ Ebook

฿170.00 ฿120.00

212 วิธีชี้ทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา Ebook

฿195.00 ฿135.00

202 คิดวิธีชี้ทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา Ebook

฿170.00 ฿120.00

เลือกเป็นเห็นทางรวย Ebook

฿130.00 ฿90.00

Tags: การบริหาร, ข้อคิด, การบริหารธุรกิจ, 222 ข้อคิดพิชิตทางรวย, บริหารการจัดการ, บริหารทรัพยากรบุคคล, ebook, bookcaze, se-ed

line