212 วิธีชี้ทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา
  • ฿195.00
  • ฿135.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย
  • ISBN : 9789742121532
  • Language : thai
  • Number of Pages : 279
  • File Size : 34.24 MB

212 วิธีชี้ทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา ลูกจ้าง ตัวแทนขายตรง รับจ้างอิสระ ผู้ตกงาน เถ้าแก่ ซื่งเบื่องานประจำแบบเดิมๆ ต้องอ่าน ผู้เขียน เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย จากประสบการณ์ตรงทางธุรกิจของผุ้เขียนและของเถ้าแก่หลายรายรวมถึงสะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในข้อคิดบางข้อซึ่งจะช่วยให้คุณผู้อ่านหลุดจากกับดักหนี้และมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็ว นอกจากนี้ ต้องเป็นเถ้าแก่มืออาชีพ เพราะยิ่งเรียนรู้ในสิ่งที่โรงเรียนบางแห่งไม่ได้สอนมากเท่าไรยิ่งดี สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้สอนคือ ก่อนใช้เงิน ต้องระลึกถึงความพอเพียงและความเพียรที่เพียงพอ นั่นคือต้องซื้อสิ่งที่จำเป็นมากกว่าสิ่งที่อยากได้ ต้องเปลี่ยนหนี้สินเป้นสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ได้จริง รวมถึงต้องใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเพื่อสร้างผลลัพธ์ของการทำงานสูงสุด สารบัญ - ยกระดับความคิด ทักษะ และความสามารถ - วิเคราะห์ธุรกิจ - บริหารการผลิต - บริหารการตลาด - บริหารทรัพยากรบุคคล - บริหารการจัดการ - บริหารการเงิน รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่คนทำงานทั่วไปด้านการบริหาร SMEs แบบครบเครื่อง 360 องศา ต่อยอดจากหนังสือ 202 คิดวิธีชี้ทางรวย แบบครบเครื่อง 360 องศา และ 222 ข้อคิดพิชิตทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา ซึ่งเป็นหนังสือของผู้เขียนเล่มก่อน จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือ การรวบรวมประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการทำธุรกิจ SMEs หลายประเภท ผสมผสานกับประสบการณ์ของเถ้าแก่ในหลายธุรกิจ มุมมองของนักวิชาการหลายคน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
49 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ Ebook

฿160.00 ฿110.00

222 ข้อคิดพิชิตทางรวย Ebook

฿180.00 ฿125.00

212 วิธีชี้ทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา Ebook

฿195.00 ฿135.00

202 คิดวิธีชี้ทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา Ebook

฿170.00 ฿120.00

เลือกเป็นเห็นทางรวย Ebook

฿130.00 ฿90.00

Tags: การบริหาร, ชี้ทางรวย, เถ้าแก่, การบริหารธุรกิจ, เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย, ebook, bookcaze, se-ed

line