กรรมวิธีการผลิต
  • ฿140.00
  • ฿99.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160802043
  • Language : thai
  • Number of Pages : 224
  • File Size : 50.20 MB

กรรมวิธีการผลิต มีเนื้อหาของกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องมือด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "กรรมวิธีการผลิต" เป็นกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องมือด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีการผลิตการหล่อแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตการต่อหรือยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตตกแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบแบบต่างๆ และกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจในกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลที่ต้องการอ่านเป็นความรู้ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สารบัญ บทที่ 1 กรรมวิธีการผลิต บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก บทที่ 3 การถลุงโลหะไม่ใช่เหล็ก บทที่ 4 การรมวิธีการผลิตแบบหล่อโลหะ บทที่ 5 กรรมวิธีการผลิตแบบมีเศษ บทที่ 6 กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูป บทที่ 7 กรรมวิธีการต่อหรือยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน บทที่ 8 กรรมวิธีการตกแต่งผิวชิ้นงาน บทที่ 9 แผนภาพสมดุลและโครงสร้างของระบบ บทที่ 10 การปรับปรุงคุณภาพโลหะด้วยความร้อน บทที่ 11 กรรมวิธีการผลิตพลาสติก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ Ebook

฿185.00 ฿129.00

กรรมวิธีการผลิต Ebook

฿140.00 ฿99.00

Tags: อาชีวศึกษา, การผลิต, วิศวกรรมเครื่องกล, กรรมวิธีการผลิต, ebook, bookcaze, se-ed

line