รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ
  • ฿180.00
  • ฿125.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุพจน์ กฤษฎาธาร,ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ.
  • ISBN : 9742124167
  • Language : thai
  • Number of Pages : 200
  • File Size : 2.81 MB

รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างแท้จริงภาษาที่ใช้เป็นภาษาง่ายๆ สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจและทุกตำแหน่งหน้าที่ ผู้เขียน สุพจน์ กฤษฎาธาร,ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. ในโลกของการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ นับวันความไม่พอใจและคำต่อว่าของลูกค้าจะมากขึ้นเป็นลำดับ ทุกธุรกิจจึงต้องหาวิธีการจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน หากองค์กรใดไม่ทำ ลูกค้าย่อมหายไปอย่างแน่นอน หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างแท้จริงภาษาที่ใช้เป็นภาษาง่ายๆ สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจและทุกตำแหน่งหน้าที่ได้นอกจากนี้ ผู้เขียนยังถ่ายทอดเกร็ดความรู้ (Tips) ไว้ทุกเรื่อง จึงทำให้ได้แนวทางปฏิบัติมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ พนักงานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานผู้บริการทุกท่าน รวมถึงนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สารบัญ การจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันการร้องเรียน การแก้ไขข้อร้องเรียน บทสรุปสุดท้าย ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
แผนที่ชีวิต เข็มทิศสู่ความสำเร็จ Ebook

฿120.00 ฿85.00

มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ Ebook

฿160.00 ฿115.00

รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ Ebook

฿180.00 ฿125.00

เจ้าประคู้น...น ขอเป็นหัวหน้างานตัวจริง เสียงจริง ซะทีเถอะ Ebook

฿195.00 ฿135.00

Tags: ลูกค้า, การบริการ, การสื่อสาร, การแก้ปัญหา, การเจรจาต่อรอง, se-ed, bookcaze, ebook, รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ

line