108 สัญลักษณ์จีน
  • ฿220.00
  • ฿155.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
  • ISBN : 9789742128463
  • Language : thai
  • Number of Pages : 258
  • File Size : 16.89 MB

108 สัญลักษณ์จีน ทุกๆ สัญลักษณ์มงคลล้วนมีความหมาย และทุกความหมายล้วนมีที่มา ผู้เขียน ผศ. ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล รวบรวมสัญลักษณ์แห่งความหมายอันหลากหลายกว่า 108 สัญลักษณ์ ทั้งหมดต่างล้วนเป็นความรู้ที่มีอยู่แวดล้อมรอบตัวเราอยู่แล้ว เป็นความหมายที่คนต้องรู้และมิอาจไม่รู้ ครอบคลุมทั้งเทพเจ้า สัญลักษณ์มงคล อักษร เครื่องใช้มงคล สัตว์แห่งเทพนิยาย สัตว์สิริมงคลต่างๆ รวมทั้งต้นไม้ ดอกไม้มงคลอีกมากมาย มีแก่นแท้แห่งสาระที่สรุปไว้อย่างชัดเจน และสามารถศึกษาอ้างอิงได้จริง สารบัญ เทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล สัญลักษณ์ที่ 1 เจ้าแม่กวนอิม สัญลักษณ์ที่ 2 เจ้าแม่กวนอิมพันเนตรพันกร สัญลักษณ์ที่ 3 เจ้าแม่กวนอิมประทานบุตร ฯลฯ เครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล สัญลักษณ์ที่ 33 อู่ฝู สัญลักษณ์ที่ 34 แปดวิเศษของโป๊ยเซียน สัญลักษณ์ที่ 35 แปดสัญลักษณ์มงคล ฯลฯ สัตว์แห่งเทพนิยายและสัตว์สิริมงคล สัญลักษณ์ที่ 54 มังกร สัญลักษณ์ที่ 55 ลูกมังกรทั้งเก้า สัญลักษณ์ที่ 56 ฉิวหนิว ฯลฯ ต้นไม้และดอกไม้มงคล สัญลักษณ์ที่ 93 สามสหายแห่งเหมันต์ สัญลักษณ์ที่ 94 ไผ่ สัญลักษณ์ที่ 95 สน ฯลฯ ข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือในการทำความเข้าใจต่อศิลปะ สถาปัตยกรรม ความเชื่อ และวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏทั้งในเมืองไทยและเมืองจีน จะทำให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างและสนุกไปกับคติความหมายอย่างคาดไม่ถึง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
108 สิ่ง มิ่งมงคลจีน Ebook

฿245.00 ฿175.00

108 สัญลักษณ์จีน Ebook

฿220.00 ฿155.00

Tags: สิ่งศักดิ์สิทธิ์, สัญลักษณ์จีน, ศรัทธา, ความเชื่อ, สัญลักษณ์มงคล, วัฒนธรรมจีน, จีน, ebook, bookcaze, se-ed

line