อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม
  • ฿150.00
  • ฿110.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ยรรยง ธรรมธัชอารี
  • ISBN : 9742122466
  • Language : thai
  • Number of Pages : 130
  • File Size : 2.09 MB

อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม การสร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ผู้เขียน ยรรยง ธรรมธัชอารี องค์กรของท่านกำลังอ่อนแอลงทุกขณะหรือเปล่า ? การสร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันหายนะที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กรของท่านได้ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างองค์กรที่เข้มแข็งได้เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติเพื่อการควบคุมภายในที่ดี หรังสือเล่มนี้อาจช่วยรักษาองค์กรที่อ่อนแอให้กลับแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้ สารบัญ บทที่ 1 สุขภาพองค์กร บทที่ 2 การควบคุมภายใน บทที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการควบคุมภายใน บทที่ 4 กลไกการทำงานขององค์กรกับการควบคุมภายใน บทที่ 5 ตรวจสอบสุขภาพองค์กรด้วยตนเอง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ Ebook

฿250.00 ฿199.00

การพัฒนาองค์การ Ebook

฿195.00 ฿139.00

อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม Ebook

฿150.00 ฿110.00

เจ้าประคู้น...น ขอเป็นหัวหน้างานตัวจริง เสียงจริง ซะทีเถอะ Ebook

฿195.00 ฿135.00

5 ส ที่มองไม่เห็น Ebook

฿120.00 ฿85.00

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001) Ebook

฿175.00 ฿139.00

การจัดการการเปลี่ยนแปลง Ebook

฿220.00 ฿179.00

Tags: พัฒนาองค์กร, อุดรูรั่ว, ในองค์กร, อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม, ebook, bookcaze, se-ed

line