ขายอย่างมืออาชีพ
  • ฿165.00
  • ฿115.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สมชาติ กิจยรรยง
  • ISBN : 9745347094
  • Language : thai
  • Number of Pages : 240
  • File Size : 1.71 MB

ขายอย่างมืออาชีพ ช่วยให้นักขายรู้จักตนเองมากขึ้นในการเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ผู้เขียน สมชาติ กิจยรรยง การจะเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักขายมือใหม่ด้วยแล้ว จะเกิดความไม่มั่นใจเมื่อออกขาย ดังนั้นนักขายจะต้องมีเทคนิคและวิธีการขาย หนังสือเล่มนี้ได้เขียนและรวบรวมขึ้นจากประสบการณ์และหลักการเพื่อให้นักขายรุ่นหลังได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคนานัปการ ในแต่ละบทจะช่วยให้นักขายรู้จักตนเองมากขึ้นในการเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้นทำได้อย่างไร เพราะจะแสดงให้เห็นถึงการติดต่อ การนำเสนอ การกระตุ้น การพูด การจูงใจผู้มุ่งหวังหรือลูกค้า โดยใช้เทคนิคยุทธวิธีในการขายให้ประสบความสำเร็จให้ลูกค้าตอบสนองหรือให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยความเต็มใจ สารบัญ บทที่ 1 นำเข้าสู่เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ บทที่ 2 ธรรมชาติของงานขาย บทที่ 3 อยู่อย่างไรในอาชีพนักขาย บทที่ 4 นักขายจะปรับเปลี่ยนแนวทางการขายได้อย่างไรในภาวะปัจจุบัน บทที 5 พัฒนาคุณสมบัติเพื่อสร้างคุณสมบัติ บทที่ 6 บทบาทของนักขายมืออาชีพ บทที่ 7 นักขายที่ลูกค้าต้องการ บทที่ 8 สวนกระแสสร้างแรงกดดันจากการขาย บทที่ 9 ลูกค้าไม่มีทางหมด บทที่ 10 ยุทธวิธีที่ใช้ในการเข้าพบเพื่อเสนอขาย บทที่ 11 เราจะต้องขายอะไรเวลาไปเข้าพบผู้มุ่งหวัง บทที่ 12 ทำไมลุยงานขายแล้วไปไม่รอด บทที่ 13 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ บทที่ 14 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการขาย บทที่ 15 สื่อเครื่องมือการขายนั้นสำคัญไฉน บทที่ 16 108 ปัญหาข้อโต้แย้งและการทลายกำแพงปฎิเสธ บทที่ 17 เทคนิคการเจรจาต่อรอง บทที่ 18 เทคนิคและกลยุทธ์การสรุปการขาย บทที่ 19 ตั้งใจ ตั้งเป้า เพื่อตั้งตัว บทที่ 20 สร้างแรงบันดาลใจเพื่อบันดาลทุกสิ่ง บทที่ 21 ถนนสู่เป้าหมาย บทที่ 22 เคล็ดลับในการทำยอดขายสูงสุด บทที่ 23 ขายเก่ง เก็บเก่ง บทที่ 24 เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับนักขาย บทที่ 25 ขายอย่างผู้ชนะ บทที่ 26 ตกม้าตายเพราะใคร บทที่ 27 ขายชนะคู่แข่ง บทที่ 28 มาเพิ่มพูนพลังใจในการทำงานกันเถอะ บทที่ 29 พลิกเบี้ยล่างให้เป็นเบี้ยบน บทที่ 30 ขั้นตอนสู้สู่ความสำเร็จ บทที่ 31 อย่ายอมแพ้ บทที่ 32 แปรเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิม บทที่ 33 ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการขาย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารการขาย Ebook

฿170.00 ฿120.00

การขายเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1004) Ebook

฿67.00

ขายอย่างมืออาชีพ Ebook

฿165.00 ฿115.00

Tags: ลูกค้า, การขาย, การบริหาร, การบริหารธุรกิจ, เทคนิคการขาย, ebook, bookcaze, se-ed

line