ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : นพดล คำมณี,ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9745126381
  • Language : thai
  • Number of Pages : 752
  • File Size : 68.73 MB

ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รวมหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน 4 จังหวะ 2 จังหวะ ระบบการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ ผู้เขียน นพดล คำมณี,ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็นวิชาหลักสำหรับนักเรียน นักศึกษาวิชาช่างยนต์ ซึ่งปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในสังคมยุคปัจจุบันที่ต้องการให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่สูงขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิง และจะต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะเป็นพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ เช่น อากาศและเสียงเป็นสำคัญ ดังนั้นเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน 4 จังหวะ 2 จังหวะ ระบบการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน และนอกจากระบบการทำงานต่าง ๆ และ ภายในหนังสือเล่มนี้ยังเพิ่มเนื้อหาของระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมการทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมภาวะ ซึ่งเป็นระบบที่รถยนต์นั่งในปัจจุบันพึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งให้กับรถยนต์ที่ผลิตใช้ภายในประเทศ เพื่อเป็นการควบคุมมลภาวะและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมตามกฏหมายข้อบังคับในปัจจุบัน สารบัญ บทที่ 1 ประวัติเครื่องยนต์ บทที่ 2 โครงสร้างและการทำงาน บทที่ 3 ประเภทของเครื่องยนต์ บทที่ 4 เครื่องยนต์โรตารี บทที่ 5 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ บทที่ 6 ระบบจุดระเบิด บทที่ 7 ระบบเชื้อเพลิง บทที่ 8 ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 9 ระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น บทที่ 10 ระบบระบายความร้อน บทที่ 11 ระบบไอเสีย บทที่ 12 ระบบควบคุมมลภาวะและการจำกัดไอเสียฃองรถยนต์ บทที่ 13 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้อง บทที่ 14 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ภาคผนวก ก. ระบบควบคุมความร้อนให้คงที่ขณะเดินทางไกลอัตโนมัติ ภาคผนวก ข. ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงองศาการเปิด-ปิดของลิ้นด้วยอิเล็กทรอนิกส์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00 ฿250.00

ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00 ฿175.00

เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน Ebook

฿255.00 ฿180.00

การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ Ebook

฿115.00 ฿80.00

Tags: อาชีวศึกษา, การผลิต, วิศวกรรมเครื่องกล, ebook, bookcaze, se-ed, ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

line