เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน
  • ฿255.00
  • ฿180.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160804832
  • Language : thai
  • Number of Pages : 430
  • File Size : 7.97 MB

เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง หลักการทำงานของคาร์บูเรเตอร์ และการทำงานของระบบจุดระเบิด เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถเข้าใจถึงการทำงานของเครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนทุกๆ แบบได้อย่างถ่องแท้ สารบัญ บทที่ 1 หลักการของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน บทที่ 2 เชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน บทที่ 3 คาร์บูเรเตอร์ บทที่ 4 ระบบจุดระเบิด บทที่ 5 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยกลไกแบบ K บทที่ 6 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยกลไกแบบ KE บทที่ 7 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ D บทที่ 8 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L ระบบ TCCS บทที่ 9 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L ระบบ MPI ภาคผนวก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿215.00 ฿150.00

งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ Ebook

฿195.00 ฿139.00

ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00 ฿175.00

เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน Ebook

฿255.00 ฿180.00

การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: เครื่องยนต์, แก๊สโซลีน, หัวฉีด, แก๊สโซลีน, ระบบเชื้อเพลิง, ebook. bookcaze, se-ed

line