แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
  • ฿195.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160804153
  • Language : thai
  • Number of Pages : 467
  • File Size : 7.59 MB

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมายของแมคคาทรอนิกส์ ตัวขับเคลื่อนแบบต่างๆ แบบจำลองระบบทางคณิตศาสตร์ ตัวตรวจรู้และตัวแปลง การปรุงแต่งสัญญาณ ดิจิตอลลอจิก ไมโครโปรเซสเซอร์ ภาษาซี พีแอลซี การวิเคราะห์ผลตอบสนองของระบบ และเครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติแบบป้อนกลับ ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 แมคคาทรอนิกส์ บทที่ 2 ตัวขับเคลื่อน มอเตอร์ไฟฟ้า บทที่ 3 ตัวขับเคลื่อน ระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวแมติกส์ บทที่ 4 ตัวขับเคลื่อน ระบบขับเคลื่อนทางกล บทที่ 5 แบบจำลองระบบทางคณิตศาสตร์ บทที่ 6 ตัวตรวจรู้เเละตัวเเปลง บทที่ 7 การปรุงเเต่งสัญญาณ บทที่ 8 ดิจิตอลลอจิก บทที่ 9 ไมโครโปรเซลเซอร์ บทที่ 10 ภาษาซี บทที่ 11 พีเเอลซี บทที่ 12 การวิเคราะห์ผลตอบสนองของระบบ บทที่ 13 เครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติเเบบป้อนกลับ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ชิ้นส่วนเครื่องกล Ebook

฿185.00 ฿129.00

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น Ebook

฿195.00 ฿140.00

การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: วิศวกรรม, เครื่องกล, อาชีวศึกษา, ระบบอิเล็กทรอนิกส์, แมคคาทรอนิกส์, ebook, bookcaze, se-ed

line