งานจักรยานยนต์
  • ฿190.00
  • ฿135.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160802845
  • Language : thai
  • Number of Pages : 408
  • File Size : 25.95 MB

งานจักรยานยนต์ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. รวมถึงช่างซ่อมและผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับงานจักรยานยนตร์ ตรงตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเล่มได้ให้รายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับจักรยานยนต์เกือบทุกยี่ห้อ โดยเฉพาะยามาฮ่า ฮอนด้า คาวาซากิ และซูซูกิ โดยได้อธิบายถึงค่าพิกัดที่บริษัทต่างๆ ได้กำหนดไว้ด้วย เหมาะสำหรับเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. รวมถึงช่างซ่อมและผู้ที่สนใจทั่วไป สารบัญ ภาคที่ 1 ทฤษฎีรถจักรยานยนต์ - บทที่ 1 ประวัติรถจักรยานยนต์และการทำงานของเครื่องยนต์ - บทที่ 2 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ - บทที่ 3 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ ฯลฯ ภาคที่ 2 ปฏิบัติรถจักรยานยนต์ - บทที่ 11 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ - บทที่ 12 ระบบเชื้อเพลิง - บทที่ 13 ระบบจุดระเบิด ฯลฯ คำนิยม หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมาก เหมาะสมที่จะใช้ศึกษาหาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติของรถจักรยานยนต์ทั้งคันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็เพราะอาจารย์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ มีความรู้และทักษะความสามารถ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์โดยตรงมาเป็นเวลานานหลายปี -- นายศุภร บุญเนาว์ -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ Ebook

฿195.00 ฿135.00

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 Ebook

฿175.00 ฿120.00

งานจักรยานยนต์ Ebook

฿190.00 ฿135.00

การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: อาชีวศึกษา, จักรยานยนต์, ช่างซ่อม, การซ่อมและบำรุงรักษา, งานจักรยานยนต์, ebook, bookcaze, se-ed

line